Priser

Priserna gäller kortare texter. Om texten är längre sker prissättning enligt överenskommelse.

 

Grundpris för korrekturläsning

Grundpriset är 49 öre/ord.

Texten får inte överstiga 400 ord/sida. Om så är fallet debiteras 199 kronor/sida.

Om det är oklart hur många ord det är per sida blir kostnaden istället 199 kronor/sida, formaterad av kunden enligt Villkor.


Prisnivåer

Följande prisnivåer tillämpas av JMHkorrektur:


Korrekturläsning: Nivå 1, se grundpris.
JMHkorrektur granskar stavning och grammatik, rättar stavfel, interpunktion, semantiska och grammatiska fel.

Språkgranskning: Nivå 2, 69 öre/ord eller 299 kronor/sida enligt ovan.
Förutom korrekturläsning ingår även språkgranskning, där JMHkorrektur formulerar om texten i syfte att göra den mer lättläst och lättillgänglig. När denna omformulering sker är det alltid med kundens målgrupp i åsyfte.

Innehållsgranskning: Nivå 3, pris enligt överenskommelse.
JMHkorrektur granskar innehållet i texten, rättar, granskar och ändrar enligt överenskommelse.

 

Alla priser anges exklusive moms. Moms tillkommer med 25%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar