Villkor

 • JMHkorrektur åtar sig att korrekturläsa korta såväl som längre texter, både facktexter och skönlitterära texter.
 • Beroende på uppdrag kommer JMHkorrektur tillsammans med kund överens om leveransdatum. Tidsplan enligt överenskommelse.
 • JMHkorrektur kan inte garantera att texten är felfri efter korrekturläsning.
 • JMHkorrektur förbehåller sig rätten att säga nej till uppdraget om texten skulle uppfattas som stötande eller lagvidrig.
 • JMHkorrektur tar inget ansvar för textens faktiska innehåll.
 • JMHkorrektur fakturerar via Concipio AB, som ansvarar för fakturering.
 • Minimidebitering är 199 kronor.
 • Om försening skulle förekomma blir uppskjutningen på högst en vecka från överenskommet leveransdatum. Om JMHkorrektur hör av sig (via e-post eller telefon) innan leveransdatum med försening genererar detta inte sänkt pris. Enda gången som JMHkorrektur garanterar rabatt är om försening förekommer och JMHkorrektur inte skickat mejl (eller ringt) till kunden om detta i förväg.
 • JMHkorrektur ansvarar inte för att kundens mejladress är ur funktion eller att kundens mejlbox är full.
 • Kunden ansvarar för att JMHkorrektur kan öppna filen. Om filen inte skulle gå att öppnas är det kundens ansvar att skicka en ny på begäran av JMHkorrektur.
 • Kunden garanterar genom att skicka in texten till JMHkorrektur att han/hon har copyright på texten och att det inte är en stulen/lånad text eller att texten är skriven av någon annan.
 • Det är kundens sak att granska sin egen mejladress angiven i kontraktet, samt korrigera adressen om den skulle vara felaktig. När kunden har skrivit under kontraktet godtar han/hon samtidigt den angivna mejladressen. Om felaktigheter därefter skulle förekomma i angiven adress är JMHkorrektur fråntagen allt ansvar gällande uppdragets slutförande.
 • Kunden betalar fakturan senast vid förfallodatum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar