Om Jenny Holmström

Jag är utbildad som teknisk redaktör, med en fil. kand i Litteraturvetenskap. Jag har arbetat som korrekturläsare för kansliet på Amatörteaterns riksförbund, har erfarenhet av tidningsbranschen via Magazin24 och har också jobbat som förlagsassistent på Faun Förlag.

Min utbildning inkluderar även en ettårig utbildning i skönlitterärt skrivande, en sommarkurs i romanskrivande, samt diverse helg- och sommarkurser i skönlitterärt skrivande.

Jag har i flertalet år varit aktiv medlem i skrivargrupper och skrivarcirklar, där jag fått ett öga både för korrektur och för innehåll.

Alla dessa erfarenheter, tillsammans med mitt brinnande intresse för att skriva och korrekturläsa text även privat, gör mig till en lämplig kandidat för de tjänster jag erbjuder dig.

Mejla mig gärna för priser och mer information. CV kan ges på begäran.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar